Poniżej prezentujemy Stanowisko Dolnośląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego z dnia 06.12.2022 r.

Stanowisko DFSZZP

Z zalecenia KRL-W przedstawiam stanowisko POLPROWET: dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu weterynaryjnego produktu leczniczego.

Stanowisko POLPROWET

 

Prezes Rady DIL-Wet
(-) lek. wet. Dariusz Jackowski

Poniżej zamieszczamy materiały typu Q&A, w którym POLPROWET, KIL-W i PSLWMZ przygotowali odpowiedzi na pytania dotyczące stosowania kaskady na podstawie unijnego prawa weterynaryjnego, czyli rozporządzenia 2019/61. Materiał dedykowany jest lekarzom weterynarii.

Kaskada pytania i odpowiedzi

Klinika Weterynaryjna dr n. wet. Dariusz Niedzielski ul. Bolesława Krzywoustego 105/22, 51-166 Wrocław uprzejmie informuje, że w dniu 25.11.2022 (piątek) będzie czynna do godziny 15:00. W tym dniu nie prowadzi dyżuru popołudniowego i nocnego.

Dyżur będzie ponownie pełniła od godziny 8:00 w sobotę 26.11.2022 r.