Uprzejmie informujemy,

że dnia 10 marca 2023 r. (piątek)

biuro Izby będzie nieczynne

 

Za utrudnienia przepraszamy!

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że dnia 06.03.2023 r. przeżywszy 94 lata zmarł

ŚP.

dr n. wet. Józef Szyńkarczuk

 

założyciel i wieloletni Prezes Koła Seniorów DIL-Wet.,

wyróżniony w 2004 r. przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną

Odznaką Honorową „MERITUS – zasłużony dla samorządu lekarsko-weterynaryjnego”.

 

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona dnia 10 marca 2023 r. o godz. 10:30

w kaplicy przy parafii św. Franciszka z Asyżu przy ul. Borowskiej 174.

Bezpośrednio po mszy św. nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu parafialnym Skowronia Góra.

 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego składają Prezes, Rada i Członkowie Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu.

Poczta Polska podwyższyła opłatę za przesyłki.

Od dnia 01.03.2023 r. dla przesyłek nadawanych przez biuro DIL-WET. dotyczących

wysyłki druków paszportowych opłata obecnie wynosi:

- przesyłka za pobraniem format S – 19,30 zł (było 18,00 zł);

- przesyłka przy płatność przelewem format S - 15,00 zł (było 14,00 zł)

Uprzejmie informujemy, że pierwszy raz w historii działalności dolnośląskiego samorządu lekarsko-weterynaryjnego, XXIV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej nie był prawomocny do podejmowania decyzji z powodu braku kworum.
 
W najbliższym czasie Rada podejmie uchwałę w sprawie trybu i daty kolejnego terminu Zjazdu o czym niezwłocznie zostaną powiadomieni delegaci i członkowie Izby. Prosimy śledzić komunikaty w tej sprawie.
 
Jednocześnie przypominamy o art. 11 pkt. 2 KODEKSU ETYKI LEKARZA WETERYNARII, który brzmi:
"Powinnością lekarza weterynarii jest aktywne uczestnictwo w działalności samorządu zawodowego".

MATERIAŁY ZJAZDOWE