Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna we Wrocławiu zaprasza do składania ofert w trybie rozeznania rynku na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) do dnia 12.05.2022 r.

Szczegółowe informacje w załączniku.
Zapytanie ofertowe NNW

Z okazji Światowego Dnia Lekarzy Weterynarii, Koleżankom i Kolegom wykonującym jeden z najpiękniejszych zawodów świata, składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, wytrwałości i ogromnej satysfakcji z realizowanej troski o zdrowie zwierząt - naszych „braci mniejszych” jak i wszystkich ludzi.

Niech hasło „Jedna planeta – jedno zdrowie” będzie wskazówką w naszych działaniach na rzecz zdrowia ludzi, zwierząt i całej Planety.

Dziękując za zaangażowanie i serce oddawane naszym pacjentom, cierpliwość dla klientów, ponoszony trud w zachowaniu zdrowia publicznego i edukacji społecznej, życzę nade wszystko zdrowia, sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym oraz dużo uśmiechu na co dzień.

lek. wet. Dariusz Jackowski

Prezes Rady DIL-Wet.

 

.