Samorządy Zawodów Zaufania Publicznego prowadzą zbiórkę na rzecz odbudowy Centralnego Miejskiego Szpitala Matki Boskiej Piszczańskiej w Izium (obwód Charkowski), który został zniszczony wskutek agresji militarnej Federacji Rosyjskiej. 

Liczymy na wsparcie zbiórki pieniężnej na ten cel przez wszystkie chętne osoby, a w szczególności przez osoby zrzeszone w samorządach zawodów zaufania publicznego.

Stwórzmy wielką mozaikę serc, okazując wsparcie rannym bohaterom, poszkodowanym przez wojnę, chorym dorosłym i dzieciom, matkom spodziewającym się dzieci w cieniu wojennej zawieruchy.

Wspólnie możemy ratować i zmieniać życie Ukraińców na lepsze.

https://zrzutka.pl/zygdc2

Koleżanki i Koledzy DIL-Wet.

w załączeniu przesyłam pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z uchwałą Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw wraz z załącznikiem stanowiącym projekt nowelizacji przedmiotowej ustawy. 

 

KILW_do_MRiRW_pismo_przewodnie_uchwała

uchwała_34-2022-VIII_dot_nowelizacji_ustawy_o_IW_oraz_niekt._innych_ustaw

zał_nowelizacja_ustaw_o_IW_oraz_niekt._innych_ustaw

 

Poruszane w piśmie nowe obowiązki dla lek. wet. sprawujących opiekę weterynaryjną nad zwierzętami, z których i od których pozyskuje się żywność dla ludzi jak i karmę dla innych zwierząt,  są nader istotne dla całej naszej  wspólnoty weterynaryjnej. Dlatego zachęcam do zapoznania się z treścią przedstawionego stanowiska Rady KIL-Wet. i dalszego śledzenia tematu.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Prezes Rady DIL-Wet

Dariusz Jackowski 

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że dnia 29.12.2022 r. przeżywszy 75 lat zmarła

ŚP.

lek. wet. Barbara Przetocka

 

Pogrzeb wraz z mszą świętą żałobną odbędzie się 9 stycznia 2023 r. (poniedziałek)

o godz. 11:00 w kaplicy na cmentarzu parafii Świętej Rodziny przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłej składają Prezes, Rada i Członkowie Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu.