Z zalecenia KRL-W przedstawiam stanowisko POLPROWET: dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu weterynaryjnego produktu leczniczego.

Stanowisko POLPROWET

 

Prezes Rady DIL-Wet
(-) lek. wet. Dariusz Jackowski

Poniżej zamieszczamy materiały typu Q&A, w którym POLPROWET, KIL-W i PSLWMZ przygotowali odpowiedzi na pytania dotyczące stosowania kaskady na podstawie unijnego prawa weterynaryjnego, czyli rozporządzenia 2019/61. Materiał dedykowany jest lekarzom weterynarii.

Kaskada pytania i odpowiedzi

Klinika Weterynaryjna dr n. wet. Dariusz Niedzielski ul. Bolesława Krzywoustego 105/22, 51-166 Wrocław uprzejmie informuje, że w dniu 25.11.2022 (piątek) będzie czynna do godziny 15:00. W tym dniu nie prowadzi dyżuru popołudniowego i nocnego.

Dyżur będzie ponownie pełniła od godziny 8:00 w sobotę 26.11.2022 r. 

W imieniu koleżanek i kolegów z Koła Seniora DIL-Wet serdecznie
dziękuję Panu Prezesowi lek. wet. Dariuszowi Jackowskiemu oraz członkom
Rady DIL-Wet za podjęcie inicjatywy zapalenia znicza z logo Izby w roku 2022
z okazji Świąt Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego na mogiłach lekarzy
weterynarii, którzy odeszli do wieczności i spoczywają w dolnośląskiej ziemi.
Dziękujemy wszystkim koleżankom i kolegom, którzy wzięli udział w akcji
„Światełko Pamięci”, poświęcając swój czas na zidentyfikowanie miejsca
pochówku zmarłych śp. śp. Koleżanek i Kolegów oraz zapalenie znicza. Jest to
wyraz pamięci i hołd za ich pracę i trud w wykonywaniu szlachetnego zawodu
zaufania publicznego oraz budowania jego pozytywnego wizerunku.

Prezes Koła Seniora DIL-Wet

Bohdan Wojtal

 

Link do fotorelacji: https://tinyurl.com/SwiatelkoPamieci2022