W okolicy Stypułowa blisko wiatraków zaginęła suczka razy Sheltie (zwana mini Lessie, mini collie).

Ma na imię Fulda. Przy obroży posiada blaszkę z numerem telefonu oraz czip.

Na znalazcę czeka NAGRODA PIENIĘŻNA

Telefon  kontaktowy: 513 809 421

Zaginal pies rasy Sheltie_zdjecie

Poniżej prezentujemy Apel Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o uwzględnienie trudnej sytuacji kadrowej i finansowej Inspekcji Weterynaryjnej przy ewentualnych pracach nad rozporządzeniem określającym rodzaj stosowanych rozwiązań w zakresie ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w podmiotach wymienionych w art. 15zzzzzp ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Apel Prezydium KRL-W do Premiera RP

 

Głębokie wyrazy współczucia Koledze dr. n. wet. Zbigniewowi Semce z powodu śmierci żony Danuty

składają Koledzy i Koleżanki z Koła Seniorów Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

lek. wet. Bohdan Wojtal

Prezes Koła Seniorów DIL-Wet.

 

Informujemy, że ruszył nabór na kolejne formy wsparcia oferowane przez Starostwo Powiatowe z pośrednictwem Powiatowego urzędu Pracy. Są to:

- dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych:

informacje: https://wroclaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie 

- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
informacje: https://wroclaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia 


Wnioski o te świadczenia można składać online za pomocą formularzy, które znajdują się tutaj: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA 

Podkategorie