Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że dnia 03.12.2020 r. zmarła w wieku 81 lat

ŚP.

mec. Anna Włodarska


długoletni Radca Prawny Rady Dolnośląskiej Izby

Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu.

 

Pogrzeb odbędzie się 19 grudnia 2020 r. (sobota)

o godz. 13:10 na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłej składają Prezes, Rada i Członkowie Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu.

Poniżej prezentujemy pismo Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące pobierania i przesyłania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2 u zwierząt oraz związanych z tym procedur.

pismo SARS-CoV-2 u zwierzat

procedura badania SARS-CoV-2 u zwierzat

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna uprzejmie informuje, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną

zawieszone zostaje bezpośrednie załatwianie spraw w biurze izby do odwołania.

W godzinach pracy biura DIL-Wet.:

poniedziałek - piątek w godz. 9:00-15:00

 (jak dotąd) można korzystać z numerów telefonów:

71/ 322 03 45 oraz 669 909 151.

WIZYTY W BIURZE MOŻLIWE WYŁĄCZNIE W CELU ODBIORU WCZEŚNIEJ OPŁACONYCH PASZPORTÓW I TYLKO DLA OSÓB,

KTÓRE UMÓWIŁY SIĘ NA KONKRETNĄ GODZINĘ.

Prosimy opłacać składki członkowskie na konto bankowe, a paszporty zamawiać do wysyłki drogą pocztową.

Aby odebrać paszporty bezpośrednio w biurze Izby: opłatę za paszporty (30 zł za szt) należy wnieść na konto izby (UWAGA!!! numer konta wyłącznie do wpłat na paszporty: 90 1240 1994 1111 0010 5226 5278, tytuł wpłaty: „paszporty x sztuk odbiór osobisty”) i przesłać potwierdzenie dokonania opłaty na adres mailowy biura DIL-Wet., następnie umówić się telefonicznie na odbiór druków.

Osoby z widocznymi objawami infekcji dróg oddechowych (gorączka, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem) - NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!

Bardzo prosimy o maksymalne ograniczenie wizyt!!!

Wszelkie wnioski należy przesyłać na adres korespondencyjny biura z wykorzystaniem poczty tradycyjnej lub zostawiać w skrzynce  nr 2 na korytarzu (w godzinach pracy biura). Oświadczenia i prośby dotyczące bazy WetSystems – jak do tej pory mogą być przesyłane drogą elektroniczną.

Druki paszportów będą wysyłane w piątek po wcześniejszym zamówieniu ich

drogą mailową lub telefoniczną. 

Pracownicy biura codziennie pracują w siedzibie Izby (rotacyjnie) lub w systemie zdalnym odbierając Państwa telefony, sprzedając paszporty, obsługując pocztę elektroniczną i tradycyjną oraz na bieżąco dokonując zmian w WetSystemie. Przygotowywane są również wszystkie niezbędne decyzje, zaświadczenia, wypisy z ewidencji i pozostałe pisma.

Wszystkim Państwu życzymy zdrowia i bardzo prosimy o wyrozumiałość!!!

W sytuacjach pilnych można korzystać z następujących numerów telefonów:

- dr Wojciech Hildebrand, Prezes Rady DIL-Wet. tel. 603263390

- lek. wet. Jan Dorobek, Wiceprezes Rady DIL-Wet. tel. 603263314

- dr Robert Karczmarczyk, Wiceprezes Rady DIL-Wet. tel. 603263337

Z poważaniem, dr Wojciech Hildebrand   Prezes Rady DIL-Wet.

W związku z planowanym rozpoczęciem wyborów delegatów na najbliższy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu na kolejną, VIII kadencję tutejsza Rada informuje, że lekarze weterynarii przydzielani są do rejonu wyborczego, na terenie którego wykonują zawód (przy czym lekarze weterynarii pracujący w Inspekcji Weterynaryjnej przynależą do powiatu, na terenie którego istnieje siedziba inspektoratu, a lekarze weterynarii pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Przyrodniczego wpisani zostaną na listę rejonu wyborczego nr 1: Wrocław - Uniwersytet Przyrodniczy, o ile Rada posiada wiedzę o takim zatrudnieniu).

Poniżej prezentujemy listę wszystkich lekarzy weterynarii, członków DIL-Wet. przypisanych wstępnie do określonych rejonów wyborczych (rejon „Wrocław – Krzyki” oraz „Wrocław – Stare Miasto i Śródmieście” ze względu na bardzo dużą liczbę lekarzy – mogą zostać podzielone na mniejsze okręgi według liter alfabetu). Proszę odnaleźć się na liście i zweryfikować poprawność przypisania, w razie wątpliwości należy kontaktować się z biurem DIL-Wet. (tel. 669909151).

   lekarze i rejony - lista 01.12.2020

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zmiany rejonu wyborczego w szczególnych przypadkach (odpowiednio do zgłoszonego wcześniej w DIL-Wet. miejsca zatrudnienia i/lub zamieszkania) na podstawie pisemnego złożonego najpóźniej do dnia 30 listopada br. Po tym terminie zostaną ustalone ostateczne listy wyborcze, których zmiana z tego powodu nie będzie już możliwa.

W załączeniu prezentujemy wzór Oświadczenia.

Oświadczenie o wyborze rejonu wyborczego 2021