Głębokie wyrazy współczucia Koledze dr. n. wet. Zbigniewowi Semce z powodu śmierci żony Danuty

składają Koledzy i Koleżanki z Koła Seniorów Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 

lek. wet. Bohdan Wojtal

Prezes Koła Seniorów DIL-Wet.

 

Informujemy, że ruszył nabór na kolejne formy wsparcia oferowane przez Starostwo Powiatowe z pośrednictwem Powiatowego urzędu Pracy. Są to:

- dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych:

informacje: https://wroclaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie 

- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
informacje: https://wroclaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia 


Wnioski o te świadczenia można składać online za pomocą formularzy, które znajdują się tutaj: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA 

Poniżej prezentujemy Apel Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie objęcia zakładów leczniczych dla zwierząt zakresem szczególnego wsparcia i uznania ich działalności za usługi o kluczowym znaczeniu dla państwa.

apel

Przedstawiamy Państwu informacje dotyczące tarczy antykryzysowej, poniżej załącznik przesłany przez Krajową Izbę Lelarsko-Weterynaryjną.

Tarcza antykryzysowa_informacje KIL-Wet.

Inne informacje na stronie KIL-Wet.: https://vetpol.org.pl/strona-aktualnosci