Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość osobistego odebrania legitymacji lekarza weterynarii przez osoby, które:

  1. złożyły stosowny wniosek ze zdjęciem w biurze Izby oraz
  2. osoby, które otrzymały prawo wykonywania zawodu w okresie od czerwca 2016 roku do października 2019 roku (numery  86174 - 86443) i złożyły zdjęcie

Aby odebrać legitymację należy sprawdzić na załączonej liście swój numer prawa wykonywania zawodu (jeśli figuruje – wniosek został złożony i legitymację można odebrać) oraz telefonicznie umówić się na termin odbioru w siedzibie Izby.

lista legitymacji

 

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 8 czerwca 2020 r.

w wieku 66 lat zmarł

 

ŚP.

lek. wet. Jacek Siczek

 

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się 12 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 11:00

w Kaplicy Cmentarza Komunalnego w Głogowie (Brzostów) ul. Świerkowa 1.

 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego składają Prezes, Rada i Członkowie Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu.

W imieniu Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu składam Panu prof. dr. hab. Wojciechowi Niżańskiemu serdeczne gratulacje w związku z wyborem na Przewodniczącego Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu Polskiej Akademii Nauk.

To wielki zaszczyt dla całej dolnośląskiej społeczności weterynaryjnej! 

dr n. wet. Wojciech Hildebrand

Prezes Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Poniżej prezentujemy pismo Sekcji Krajowej NSZZ ”Solidarność” Pracowników Weterynarii skierowane do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o niestosowanie wobec pracowników Inspekcji Weterynaryjnej rozwiązań przewidzianych w art. 15zzzzzo ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Pismo NSZZ Solidarnosc