Poniżej prezentujemy materiały na VIII Zjazd z prośbą do Delegatów o zapoznanie się z ich treścią.

Prosimy też o zabranie ze sobą ostatniego numeru Biuletynu DIL-Wet., w którym wydrukowane zostały pozostałe materiały.

Regulamin Zjazdu 2019

Regulamin wyborow

Program

Uchwaly VIII Zjazd 2019

Preliminarz budzetowy 2019

Lista Delegatow 2017-2021