Uprzejmie informujemy, że posiedzenie członków Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

zaplanowane jest na dzień 12 września 2024 r. (czwartek).

Dokumenty i wnioski do Rady będą przyjmowane do dnia 30.08.2024 r. do godziny 13:00.

Uprzejmie informujemy, że z powodu posiedzenia Rady DIL-Wet.

w dniu 4 lipca 2024 r. (czwartek)

biuro Izby będzie czynne w godzinach

09:00 -11:00

Poniżej pismo Prezesa Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego dot. Systemu QMP.

System QMP

Poniże komunikat Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dla lekary weterynarii dotyczący:

Kexxtone 32,4 g – system dożwaczowy o ciągłym uwalnianiu dla bydła (monenzyna): zawieszenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i wycofanie wszystkich serii z obrotu

 Komunikat dla fachowych pracowników ds. ochrony zdrowia zwierząt

Podkategorie