Poniżej prezentujemy pismo Sekcji Krajowej NSZZ ”Solidarność” Pracowników Weterynarii skierowane do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o niestosowanie wobec pracowników Inspekcji Weterynaryjnej rozwiązań przewidzianych w art. 15zzzzzo ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Pismo NSZZ Solidarnosc

W okolicy Stypułowa blisko wiatraków zaginęła suczka razy Sheltie (zwana mini Lessie, mini collie).

Ma na imię Fulda. Przy obroży posiada blaszkę z numerem telefonu oraz czip.

Na znalazcę czeka NAGRODA PIENIĘŻNA

Telefon  kontaktowy: 513 809 421

Zaginal pies rasy Sheltie_zdjecie

Szanowni Państwo.

Zgodnie z postanowieniem Rady DIL-Wet. 1 czerwca 2020 roku rozpocznie się kolejny okres ubezpieczenia wszystkich członków Izby od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Opłacający składki członkowskie będą ubezpieczeni w pełnym zakresie z SU 20 tys. zł.

Oznacza to, że wszystkie nieszczęśliwe zdarzenia, zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym (na całym świecie!) będą objęte tym ubezpieczeniem, a odszkodowanie za każdy 1%, powstałego wskutek tego zdarzenia uszczerbku na zdrowiu wyniesie 200 zł.

Dodatkowe świadczenia wynegocjowane w tym roku to np. zwrot kosztów leczenia oraz jednorazowe świadczenie za doznanie wstrząśnienia mózgu w czasie wypadku.

Każdy z Państwa, kto chce skorzystać z możliwości indywidualnego podniesienia podstawowej sumy ubezpieczenia i doubezpieczyć się na wyższa sumę - 100 tys. zł  czyli 1 tys. zł za każdy 1%  stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu wraz z wieloma dodatkowymi świadczeniami (pobyt w szpitalu po wypadku, czasową niezdolność do pracy, zawał  i udar mózgu) jest proszony o wypełnienie załączonej deklaracji i wpłatę 200,88 zł na konto:

87 2340 0009 0790 4030 0000 1391 TUiR Allianz: 02-685 Warszawa, ul. Hiszpańskich 1

W tytule wpłaty proszę podać imię nazwisko i pesel.

Deklaracje proszę przesyłać na adres mailowy - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkich informacji  udziela opiekun polisy - Artur Nowak, tel. 600 316 272 

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin wpłat mija 27 maja 2020 r.

Z wyrazami szacunku

Artur Nowak

TUiR Allianz Polska

S.A. Oddział Wrocław

Deklaracja przystapienia do umowy ubezpieczenia

Doubezpieczenie_pakiet

Ogolne Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Wszyscy lekarze weterynarii, członkowie Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu opłacający składkę członkowską objęci są grupowym ubezpieczeniem OC i NNW Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ Polska S.A. Każda z polis obowiązuje przez rok i jest opłacana jednorazowo "z góry" przez Izbę za wszystkich zarejestrowanych lekarzy. Nie ma możliwości rezygnacji poszczególnych osób z ubezpieczenia w ramach składki, jest natomiast możliwość "doubezpieczania" się lekarzy weterynarii w ramach obu polis.

W celu zasięgnięcia informacji o zakresie ubezpieczeń i możliwości doubezpieczenia się oraz w celu zgłoszenia szkody należy kontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem firmy - Panem Arturem Nowakiem: tel. 600 316 272, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.