Pismo Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące profilaktyki przeciw tasiemcom u psów wyjeżdżających do Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Pismo GLW profilaktyka przeciw tasiemcom wyjazd do UK

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w wieku 87 lat zmarł

ŚP.

lek. wet. Jan Nowak

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 13 lutego 2021 r.

o godz. 12:00 w Kaplicy Cmentarza Komunalnego w Ziębicach.

 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego składają Prezes, Rada i Członkowie Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu.

 

Poniżej prezentujemy zmienioną Uchwałę nr 115/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weternaryjnej w sprawie wzoru pieczątki lekarza weterynarii (tekst jednolity).

Uchwala_115_pieczatka_lekarza_weterynarii

Szanowni Państwo,  
 
informujemy, że zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego, każdy wytwórca zobowiązany jest złożyć sprawozdanie za wytworzone odpady w 2020 r. w formie elektronicznej przez system BDO!!!!  do dnia 15.03.2021 r.
                            
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, za nie złożenie sprawozdania przewidziane są sankcje w postaci kar grzywny.
 
dr Wojciech Hildebrand Prezes Rady DIL-Wet.