W związku ze zbliżającym się terminem składania przez niektórych lekarzy weterynarii wniosków do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego o przyznanie unikalnych numerów identyfikacyjnych recepty na leki zawierające substancje psychotropowe i środki odurzające poniżej zamieszczamy druk Wniosku o wydanie zaświadczenia PWZ" (prawa wykonywania zawodu", wymaganego przez DWIF.

wniosek o wydanie zaswiadczenia PWZ

Zaświadczenia będą przygotwane na bieżąco w ciągu kilku dni, a po podpisaniu ich przez Prezesa Rady DIL-Wet. wysyłane do lekarzy weterynarii.

Druk wniosku jest drukiem uniwersalnym - dla zaświadczeń PWZ wydawanych również z innych powodów!

Szanowni Państwo.  Koleżanki i Koledzy.

Chciałbym przypomnieć, że 29 czerwca 2021 r. upływa termin zgłaszania kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. W tym roku wyjątkowo, ze względu na pandemię COVID-19 wybory prowadzone są drogą korespondencyjną. Każdy z członków, na pocztowy adres korespondencyjny podany do biura Izby otrzymał list z kwestionariuszem zgłoszenia, regulaminem i opłaconą kopertą zwrotną. Wystarczy wypełnić formularz, wskazać kandydata na delegata (można wskazać siebie, można wskazać kilka osób) włożyć do koperty i przekazać do biura Izby bezpośrednio lub poprzez pocztę. Ważne jest aby przesyłka dotarła do biura do 29 czerwca 2021 r. Apeluję o aktywność. Swój apel szczególnie kieruję do lekarzy weterynarii prywatnie praktykujących, których reprezentacja w Organach Izby jest bardzo mała. Pamiętajmy, że jeśli chcemy mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość trzeba w niej aktywnie uczestniczyć. Zachęcam do zgłaszania się i udziału w wyborach.

dr n. wet. Wojciech Hildebrand

Prezes Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Rada Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zawiadamia, że zgodnie z decyzją Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej - z uwagi na stan epidemii wybory delegatów na X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przeprowadzone zostaną w 2021 r. w trybie korespondencyjnym Wszelkie informacje znajdują się w poniższych materiałach. Obecnie trwa etap I - zgłaszanie kandydatów na delegatów. Etap II odbędzie się tylko w rejonach wyborczych, w których w I etapie zostaną zgłoszeni kandydaci na Delegatów.

  • Rejony wyborcze – lista rejonów  nr i nazwa ;  zasady rejonizacji  zasady
  • Lista członków rejonów wyborczych (wszyscy) na dzień 1 kwietnia 2021 r.  lista

Poniżej prezentujemy treść komunikatów dotyczących wyborów, które zostały wysłane drogą mailową do członków DIL-Wet. (na adresy zgłoszone do rejestru izby):

  komunikat_1                       komunikat_2

Dokumenty do pobrania:

etap I: wybór Delegatów na Zjazd

  • Informacja o możliwości i sposobie zgłaszania kandydatów na delegatów na X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przeprowadzanych w trybie korespondencyjnym w 2021 r. –  informacja
  • Formularz zgłoszenia kandydatury na delegata na X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w wyborach przeprowadzanych w trybie korespondencyjnym  w  2021 r. -  formularz
  • Uchwała nr 2206/2021/VII Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 09.03.2021 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej i wyboru jej członków.  uchwala
  • Uchwała nr 2387/2021/VII Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów delegatów na X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii w trybie korespondencyjnym.  uchwala
  • Listy członków poszczególnych 36 rejonów wyborczych

1_Uniwersytet_Przyrodniczy                             13_jaworski                                                  25_olawski 

2_W-w_Fabryczna                                            14_Jelenia_Gora                                          26_polkowicki

3_W-w_Krzyki_A-M                                          15_karkonoski                                               27_strzelinski

4_W-w_Krzyki_N-Z                                           16_kamiennogorski                                       28_sredzki

5_W-w_St.Miasto_i_Srodm_A-M                      17_klodzki                                                     29_swidnicki

6_W-w_St.Miasto_i_Srodm_N-Z                       18_Legnica                                                   30_trzebnicki

7_W-w_Psie_Pole                                             19_legnicki                                                    31_Walbrzych

8_wroclawski                                                     20_lubanski                                                   32_walbrzyski

9_boleslawiecki                                                 21_lubinski                                                     33_wolowski

10_dzierzoniowski                                             22_lwowecki                                                  34_zabkowicki

11_glogowski                                                     23_milicki                                                      35_zgorzelecki

12_gorowski                                                       24_olesnicki                                                  36_zlotoryjski

 

 

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna uprzejmie informuje, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną

zawieszone zostaje bezpośrednie załatwianie spraw w biurze izby do odwołania.

W godzinach pracy biura DIL-Wet.:

poniedziałek - piątek w godz. 9:00-15:00

 (jak dotąd) można korzystać z numerów telefonów:

71/ 322 03 45 oraz 669 909 151.

WIZYTY W BIURZE MOŻLIWE WYŁĄCZNIE W CELU ODBIORU WCZEŚNIEJ OPŁACONYCH PASZPORTÓW I TYLKO DLA OSÓB,

KTÓRE UMÓWIŁY SIĘ NA KONKRETNĄ GODZINĘ.

Prosimy opłacać składki członkowskie na konto bankowe, a paszporty zamawiać do wysyłki drogą pocztową.

Aby odebrać paszporty bezpośrednio w biurze Izby: opłatę za paszporty (30 zł za szt) należy wnieść na konto izby (UWAGA!!! numer konta wyłącznie do wpłat na paszporty: 90 1240 1994 1111 0010 5226 5278, tytuł wpłaty: „paszporty x sztuk odbiór osobisty”) i przesłać potwierdzenie dokonania opłaty na adres mailowy biura DIL-Wet., następnie umówić się telefonicznie na odbiór druków.

Osoby z widocznymi objawami infekcji dróg oddechowych (gorączka, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem) - NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!

Bardzo prosimy o maksymalne ograniczenie wizyt!!!

Wszelkie wnioski należy przesyłać na adres korespondencyjny biura z wykorzystaniem poczty tradycyjnej lub zostawiać w skrzynce  nr 2 na korytarzu (w godzinach pracy biura). Oświadczenia i prośby dotyczące bazy WetSystems – jak do tej pory mogą być przesyłane drogą elektroniczną.

Druki paszportów będą wysyłane w piątek po wcześniejszym zamówieniu ich

drogą mailową lub telefoniczną. 

Pracownicy biura codziennie pracują w siedzibie Izby (rotacyjnie) lub w systemie zdalnym odbierając Państwa telefony, sprzedając paszporty, obsługując pocztę elektroniczną i tradycyjną oraz na bieżąco dokonując zmian w WetSystemie. Przygotowywane są również wszystkie niezbędne decyzje, zaświadczenia, wypisy z ewidencji i pozostałe pisma.

Wszystkim Państwu życzymy zdrowia i bardzo prosimy o wyrozumiałość!!!

W sytuacjach pilnych można korzystać z następujących numerów telefonów:

- dr Wojciech Hildebrand, Prezes Rady DIL-Wet. tel. 603263390

- lek. wet. Jan Dorobek, Wiceprezes Rady DIL-Wet. tel. 603263314

- dr Robert Karczmarczyk, Wiceprezes Rady DIL-Wet. tel. 603263337

Z poważaniem, dr Wojciech Hildebrand   Prezes Rady DIL-Wet.