Poniże komunikat Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dla lekary weterynarii dotyczący:

Kexxtone 32,4 g – system dożwaczowy o ciągłym uwalnianiu dla bydła (monenzyna): zawieszenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i wycofanie wszystkich serii z obrotu

 Komunikat dla fachowych pracowników ds. ochrony zdrowia zwierząt