Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że dnia 01.06.2024 r. zmarł

ŚP.

lek. wet. Mieczysław Gudowski

 

Ceremonia pogrzebowa odprawiona zostanie

dnia 5 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 12:00

w Kościele pw. Św. Marcina z Tours w Grębocicach.

Po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu.

 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego składają Prezes, Rada i Członkowie Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu.