Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!

W związku z koniecznością drukowania recept weterynaryjnych z unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze zawierające środek odurzający, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii posiadające kategorię dostępności „Rp”, informuję, że Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna czyni starania dotyczące możliwości złożenia dużego (grupowego) zamówienia na druk w drukarni, co powinno obniżyć koszty druku jednostkowego. Zainteresowanych lekarzy weterynarii, którzy mają już przydzielone numery i chcieliby wydrukować w/w recepty prosimy o zgłaszanie takiej chęci do biura DIL-Wet. (wyłącznie mailowo: imię, nazwisko i numer PWZ). Informacje o liczbie chętnych pozwolą oszacować koszt druku, o czym będziemy Państwa informować.

Jednocześnie chciałbym poinformować, że planowane jest kolejne szkolenie dotyczące wystawiania recept, tym razem ze szczególnym uwzględnieniem leków z grup P i N. O szczegółach poinformujemy wkrótce.

Z poważaniem, dr Wojciech Hildebrand   Prezes Rady DIL-Wet.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wystawiania recept na leki z grupy P i N informuję, że recepty wystawione przed 30.06.2021 r. będą realizowane według wcześniej obowiązującego prawa. Wszyscy chcący wnioskować o przydzielenie numerów recept na w/w leki powinni złożyć wniosek do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Druki do pobrania - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu (wif.wroclaw.pl)

Z poważaniem dr Wojciech Hildebrand Prezes Rady DIL-Wet.

 

Poniżej zamieszczamy druk Wniosku o wydanie zaświadczenia "PWZ" (prawa wykonywania zawodu), wymaganego przez DWIF.

wniosek_o_zasw_PWZ

Zebranie Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii, które odbędzie się dnia 11 lipca 2021 r. o godzinie 11:00 na ATLAS ARENIE w Łodzi. Szczegółowe informacje w załączniku.

 Ogloszenie_Zebranie Stowarzyszenia Urzedowych Lekarzy Weterynarii

Szanowni Państwo.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi tegorocznych wyborów chciałbym wyjaśnić kilka kwestii. W tym roku wybieramy w sposób korespondencyjny delegatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Dolnośląskiej Izby lekarsko-Weterynaryjnej, który zaplanowany jest do przeprowadzenia w sposób tradycyjny (nie korespondencyjny) jesienią bieżącego roku. Wybory przeprowadzane są w dwóch etapach. W pierwszym, w poszczególnych okręgach wyborczych zgłoszeni zostaną przez Państwa kandydaci na delegatów na zjazd. W drugim będziemy wybierać tak zgłoszonych kandydatów na delegatów.  Obecnie trwa pierwszy etap. Listy wraz z formularzami, które otrzymaliście Państwo służą do zgłaszania kandydatów na delegatów na Zjazd. Zgłoszeni przez Państwa kandydaci na delegatów (zgłoszenia muszą wpłynąć w jakikolwiek sposób do biura DIL-Wet. do 29.06.2021 r.) będą wybierani w okręgach, z których są zgłaszani (listę uprawnionych do głosowania w poszczególnych okręgach dostaliście Państwo w liście). W lipcu w tych okręgach, w których zostali zgłoszeni kandydaci otrzymacie Państwo karty do głosowania z prośbą o oddanie głosów. Ostateczny termin oddania głosu ustalony został na 20 sierpnia. Wybrani w ten sposób delegaci wezmą udział w Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym w tym roku, a następnie raz w roku przez 3 lata w Zjazdach Sprawozdawczych. Kadencja trwa 4 lata. Na Zjeździe zostanie wybrany Prezes Rady, Członkowie Rady, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i Jego Zastępcy, Członkowie Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego, Członkowie Komisji Rewizyjnej, Członkowie Funduszu Pomocy Koleżeńskiej oraz Delegaci na Zjazd Krajowy, który odbywa się tylko raz w danej kadencji (najprawdopodobniej w styczniu 2022 r.). Delegaci mają bardzo realny wpływ na funkcjonowanie Izby, na podejmowanie różnych decyzji (w tym finansowych – np. wysokość składki członkowskiej), wcielanie w życie różnych uchwał, które regulują pracę lekarzy weterynarii. Jeśli chcecie Państwo uczestniczyć w tworzeniu tych regulacji musicie się wybrać. W przeciwnym razie będą decydować za Was inni. Siłą demokracji jest w niej uczestniczenie. Jak Państwo wiecie lekarze weterynarii  wykonują zawód w bardzo różnych formach. Ważne aby wśród delegatów znaleźli się przedstawiciele wszystkich grup naszego zawodu co pozwoli na lepszą reprezentację i zrozumienie całego środowiska, zarówno Inspekcji Weterynaryjnej jak i Uczelni, ale przede wszystkim szeroko pojętej grupy koleżanek i kolegów prywatnie praktykujących ze zwierzętami towarzyszącymi, końmi, zwierzętami gospodarskimi, drobiem, w tym także wyznaczonych do czynności urzędowych. Zachęcam do wyborów i bardzo proszę o aktywność. Wystarczy na formularzu podać imię i nazwisko kandydata, numer jego prawa wykonywana zawodu (PWZ), oznaczyć numer rejonu wyborczego (numer na górze przesłanej listy), podać rok uzyskania prawa wykonywania zawodu (przeważnie rok ukończenia studiów, ale można sprawdzić w biurze Izby) oraz zaznaczyć w jakiej formie wykonuje zawód (podkreślić podpowiedź). Na dole należy złożyć podpis swój i osoby zgłaszanej (jeśli to inna osoba). Jeśli ktoś ma chęć uzupełnienia informacji o kandydacie (którym może być sam zgłaszający) może to zrobić na odwrocie formularza.

 

Pozdrawiam,

dr n. wet. Wojciech Hildebrand

Prezes Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej