Szanowni Państwo

Informuję, że zgodnie z obowiązującymi, zmienionymi w ubiegłym roku przepisami dotyczącymi wystawiania recept na środki odurzające/ narkotyczne (nie dotyczy to substancji psychotropowych z grupy 4P, np. Fenobarbitalu i Diazepamu), zmieniły się zasady wydawania tak zwanych „różowych recept”. Proszę o zapoznanie się z treścią odpowiednich załączników:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 745)

        rozporzadzenie

        2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych z dnia 17 sierpnia 2018 r. ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1591)

         rozporzadzenie

Zgodnie z w/w przepisami par. 5 pkt 11 lekarze weterynarii chcący wystawiać recepty na leki psychotropowe powinni wystąpić po druki do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego właściwego ze względu na adres zamieszkania osoby wystawiającej receptę.

 

W razie pytań i wątpliwości można zasięgnąć informacji w Inspektoracie Farmaceutycznym: tel. 71/ 3406980, 71/ 3406975.