Uwaga! Stosowanie kas fiskalnych w zlz!

W  związku  z  nowymi przepisami dotyczącymi stosowania kas fiskalnych informuję, że każdy z pracowników obsługujących kasę (niezależnie od formy zatrudnienia, także  wykonujący  pracę w ramach działalności gospodarczej)  musi zapoznać się z informacją  o  zasadach  ewidencji,  wystawiania  paragonu
fiskalnego oraz o skutkach ich nieprzestrzegania. Zapoznanie się z tą informacją pracownik  powinien  poświadczyć  w formie oświadczenia.

Oświadczenie składane jest na piśmie, w dwóch egzemplarzach, z czego jeden jest dla pracownika, a drugi powinien być przechowywany z dokumentami księgowymi.

Osoby, które obsługiwały kasę fiskalną przed 1 maja 2019 muszą złożyć takie oświadczenia do 31.05.2019. Osoby rozpoczynające pracę z kasą po
1 maja składają oświadczenie przed rozpoczęciem ewidencji na kasie.

W załączniku wzór dokumentu, zgodny z nowym rozporządzeniem.

Informacja o zasadach prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu 2758