W załączeniu przekazuję informację przygotowaną przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu dotyczącą sposobów postępowania z padłymi zwierzętami domowymi. Informacja ta została również przekazana do Powiatowych Lekarzy Weterynarii woj. dolnośląskiego oraz umieszczona na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu.

informacja DWLW

 

W podsumowaniu załączonych informacji znajdują się następujące wnioski końcowe: "

Reasumując właściciel padłego/uśpionego zwierzęcia ma następujące drogi postępowania:

- przekazać zwierzę do firmy transportującej uboczne produkty zwierzęce,

- przekazać zwierzę do zakładu pośredniego (np. zakładu gospodarki komunalnej, schroniska),

- pozostawić zwierzę w lecznicy, która dysponuje możliwością czasowego przechowania zwłok, które następnie odbiera uprawniony podmiot,

- umieścić zwierzę na grzebowisku (cmentarzu) dla zwierząt."

oraz przydatne linki.