Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej istniej możliwość rezygnacji z papierowej wersji kwartalnika Biuletynu DIL-Wet.

Rezygnacja jest możliwa na pisemny wniosek lekarza weterynarii (e-mail, poczta tradycyjna) złożony w biurze Izby Dolnośląskiej. Rezygnacja nie wiąże się z obniżeniem wysokości składki członkowskiej.