Zgodnie z sugestią Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej uprzejmie prosimy lekarzy weterynarii - członków DIL-Wet. o zapoznanie się z projektem nowego Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii i przesyłanie uwag na adres biura DIL-Wet. do dnia 28 stycznia 2020 r.

Projekt Kodeksu