Informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania nieodpłatnego szkolenia z zakresu przepisów BHP dla pracodawców i pracowników zakładów leczniczych dla zwierząt. Warunkiem jest odpowiednia ilość chętnych. Jednodniowe szkolenie (kilka godzin) odbyłoby się w siedzibie DIL-Wet. Prosimy o deklaracje uczestnictwa do dnia 27 stycznia 2020 r. z określeniem specyfiki szkolenia (pracodawca czy pracownik).