Uprzejmie prosimy osoby, które nie odebrały dyplomów prawa wykonywania zawodu na uroczystości w dniu 18.12.2019 r. (prawo wykonywania zawodu przyznane w okresie listopad 2018 – październik 2019) o pilne ich odebranie osobiście lub przez wskazaną osobę w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku, po wcześniejszym poinformowaniu pracowników biura DIL-Wet.

Dyplomy, które nie zostały odebrane w wyżej wymienionym terminie, zostaną zarchiwizowane.