Poniżej prezentujemy wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące dobrych praktyk w zakresie informowania społeczeństwa o kwestiach związanych z dostępnością leków - zalecenia dla właściwych organów krajowych UE w celu zapewnienie odpowiednich informacji publicznych.

procedura dotyczaca produktow leczniczych