Prezentujemy Państwu Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dn. 31 marca 2020 r. w przedmiocie świadczenia usług weterynaryjnych za pośrednictwem środków umożliwiających komunikację na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu.

stanowisko