Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość osobistego odebrania legitymacji lekarza weterynarii przez osoby, które:

  1. złożyły stosowny wniosek ze zdjęciem w biurze Izby oraz
  2. osoby, które otrzymały prawo wykonywania zawodu w okresie od czerwca 2016 roku do października 2019 roku (numery  86174 - 86443) i złożyły zdjęcie

Aby odebrać legitymację należy sprawdzić na załączonej liście swój numer prawa wykonywania zawodu (jeśli figuruje – wniosek został złożony i legitymację można odebrać) oraz telefonicznie umówić się na termin odbioru w siedzibie Izby.

lista legitymacji