Uprzejmie informuję, że w związku ze spodziewanym brakiem kworum (zgłoszona nieobecność większości Delegatów) na IX Sprawozdawczo-Wyborczym  Zjeździe Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu wyznaczonym na dzień 6 września br. (niedziela) z przykrością informuję, że Rada DIL-Wet. była zmuszona odwołać w/w Zjazd.

Proszę o przekazywanie Kolegom i Koleżankom Delegatom tej informacji!

dr Wojciech Hildebrand   Prezes Rady DIL-Wet.