Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w dniu 28 września 2020 r. zmarła

ŚP.

lek. wet. Maria Panenka

 

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie

w Kaplicy Cmentarnej w Nowej Rudzie

dnia 3 października 2020 r. (sobota) o godz. 12:00,

po czym nastąpi wyprowadzenie ciała na miejsce wiecznego spoczynku.

 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłej składają Prezes, Rada i Członkowie Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu.