Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że dnia 06.10.2020 r. zmarł w wieku 74 lat

ŚP.

dr hab. Andrzej Rudy


Za życia pełnił funkcję m. in. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu,

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu, z-cy Głównego Lekarza Weterynarii, Skarbnika Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej,

Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, wykładowcy na Wydziale Medycyny

Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się 14 października 2020 r. (środa)

o godz. 12:00 w Kościele św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu. Po nabożeństwie nastąpi odprowadzenie zwłok na pobliski cmentarz. 

 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego składają Prezes, Rada i Członkowie Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu.