W związku ze zbliżającymi się wyborami na nową czteroletnią kadencję Organów Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i koniecznością właściwego przyporządkowania lekarzy weterynarii do rejonów wyborczych uprzejmie prosimy o aktualizowanie na bieżąco miejsca zatrudnienia (przypominamy, że o przynależności do rejonu wyborczego – w pierwszej kolejności – decyduje miejsce zatrudnienia lekarza weterynarii).

Zgłoszenia pracownika dokonuje właściciel zakładu leczniczego dla zwierząt na odpowiednim druku wniosku (nie ma w tym wypadku znaczenia „forma” zatrudnienia czy współpracy).

W razie wątpliwości – proszę o kontakt z biurem DIL-Wet.