W związku z planowanym rozpoczęciem wyborów delegatów na najbliższy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu na kolejną, VIII kadencję tutejsza Rada informuje, że lekarze weterynarii przydzielani są do rejonu wyborczego, na terenie którego wykonują zawód (przy czym lekarze weterynarii pracujący w Inspekcji Weterynaryjnej przynależą do powiatu, na terenie którego istnieje siedziba inspektoratu, a lekarze weterynarii pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Przyrodniczego wpisani zostaną na listę rejonu wyborczego nr 1: Wrocław - Uniwersytet Przyrodniczy, o ile Rada posiada wiedzę o takim zatrudnieniu).

Poniżej prezentujemy listę wszystkich lekarzy weterynarii, członków DIL-Wet. przypisanych wstępnie do określonych rejonów wyborczych (rejon „Wrocław – Krzyki” oraz „Wrocław – Stare Miasto i Śródmieście” ze względu na bardzo dużą liczbę lekarzy – mogą zostać podzielone na mniejsze okręgi według liter alfabetu). Proszę odnaleźć się na liście i zweryfikować poprawność przypisania, w razie wątpliwości należy kontaktować się z biurem DIL-Wet. (tel. 669909151).

   lekarze i rejony - lista 01.12.2020

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zmiany rejonu wyborczego w szczególnych przypadkach (odpowiednio do zgłoszonego wcześniej w DIL-Wet. miejsca zatrudnienia i/lub zamieszkania) na podstawie pisemnego złożonego najpóźniej do dnia 30 listopada br. Po tym terminie zostaną ustalone ostateczne listy wyborcze, których zmiana z tego powodu nie będzie już możliwa.

W załączeniu prezentujemy wzór Oświadczenia.

Oświadczenie o wyborze rejonu wyborczego 2021