Poniżej prezentujemy zmienioną Uchwałę nr 115/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weternaryjnej w sprawie wzoru pieczątki lekarza weterynarii (tekst jednolity).

Uchwala_115_pieczatka_lekarza_weterynarii