Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w wieku 87 lat zmarł

ŚP.

lek. wet. Jan Nowak

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 13 lutego 2021 r.

o godz. 12:00 w Kaplicy Cmentarza Komunalnego w Ziębicach.

 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego składają Prezes, Rada i Członkowie Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu.