Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w dniu 31 marca 2021 r.

w wieku 59 lat zmarł nasz Kolega

 

ŚP.

lek. wet. Andrzej Bielarczyk

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdnicy

 

 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego składają Prezes, Rada i Członkowie Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu.