W związku ze zbliżającym się terminem składania przez niektórych lekarzy weterynarii wniosków do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego o przyznanie unikalnych numerów identyfikacyjnych recepty na leki zawierające substancje psychotropowe i środki odurzające poniżej zamieszczamy druk Wniosku o wydanie zaświadczenia PWZ" (prawa wykonywania zawodu", wymaganego przez DWIF.

wniosek o wydanie zaswiadczenia PWZ

Zaświadczenia będą przygotwane na bieżąco w ciągu kilku dni, a po podpisaniu ich przez Prezesa Rady DIL-Wet. wysyłane do lekarzy weterynarii.

Druk wniosku jest drukiem uniwersalnym - dla zaświadczeń PWZ wydawanych również z innych powodów!