Szanowni Państwo.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi tegorocznych wyborów chciałbym wyjaśnić kilka kwestii. W tym roku wybieramy w sposób korespondencyjny delegatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Dolnośląskiej Izby lekarsko-Weterynaryjnej, który zaplanowany jest do przeprowadzenia w sposób tradycyjny (nie korespondencyjny) jesienią bieżącego roku. Wybory przeprowadzane są w dwóch etapach. W pierwszym, w poszczególnych okręgach wyborczych zgłoszeni zostaną przez Państwa kandydaci na delegatów na zjazd. W drugim będziemy wybierać tak zgłoszonych kandydatów na delegatów.  Obecnie trwa pierwszy etap. Listy wraz z formularzami, które otrzymaliście Państwo służą do zgłaszania kandydatów na delegatów na Zjazd. Zgłoszeni przez Państwa kandydaci na delegatów (zgłoszenia muszą wpłynąć w jakikolwiek sposób do biura DIL-Wet. do 29.06.2021 r.) będą wybierani w okręgach, z których są zgłaszani (listę uprawnionych do głosowania w poszczególnych okręgach dostaliście Państwo w liście). W lipcu w tych okręgach, w których zostali zgłoszeni kandydaci otrzymacie Państwo karty do głosowania z prośbą o oddanie głosów. Ostateczny termin oddania głosu ustalony został na 20 sierpnia. Wybrani w ten sposób delegaci wezmą udział w Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym w tym roku, a następnie raz w roku przez 3 lata w Zjazdach Sprawozdawczych. Kadencja trwa 4 lata. Na Zjeździe zostanie wybrany Prezes Rady, Członkowie Rady, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i Jego Zastępcy, Członkowie Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego, Członkowie Komisji Rewizyjnej, Członkowie Funduszu Pomocy Koleżeńskiej oraz Delegaci na Zjazd Krajowy, który odbywa się tylko raz w danej kadencji (najprawdopodobniej w styczniu 2022 r.). Delegaci mają bardzo realny wpływ na funkcjonowanie Izby, na podejmowanie różnych decyzji (w tym finansowych – np. wysokość składki członkowskiej), wcielanie w życie różnych uchwał, które regulują pracę lekarzy weterynarii. Jeśli chcecie Państwo uczestniczyć w tworzeniu tych regulacji musicie się wybrać. W przeciwnym razie będą decydować za Was inni. Siłą demokracji jest w niej uczestniczenie. Jak Państwo wiecie lekarze weterynarii  wykonują zawód w bardzo różnych formach. Ważne aby wśród delegatów znaleźli się przedstawiciele wszystkich grup naszego zawodu co pozwoli na lepszą reprezentację i zrozumienie całego środowiska, zarówno Inspekcji Weterynaryjnej jak i Uczelni, ale przede wszystkim szeroko pojętej grupy koleżanek i kolegów prywatnie praktykujących ze zwierzętami towarzyszącymi, końmi, zwierzętami gospodarskimi, drobiem, w tym także wyznaczonych do czynności urzędowych. Zachęcam do wyborów i bardzo proszę o aktywność. Wystarczy na formularzu podać imię i nazwisko kandydata, numer jego prawa wykonywana zawodu (PWZ), oznaczyć numer rejonu wyborczego (numer na górze przesłanej listy), podać rok uzyskania prawa wykonywania zawodu (przeważnie rok ukończenia studiów, ale można sprawdzić w biurze Izby) oraz zaznaczyć w jakiej formie wykonuje zawód (podkreślić podpowiedź). Na dole należy złożyć podpis swój i osoby zgłaszanej (jeśli to inna osoba). Jeśli ktoś ma chęć uzupełnienia informacji o kandydacie (którym może być sam zgłaszający) może to zrobić na odwrocie formularza.

 

Pozdrawiam,

dr n. wet. Wojciech Hildebrand

Prezes Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej