Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!

W związku z koniecznością drukowania recept weterynaryjnych z unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze zawierające środek odurzający, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii posiadające kategorię dostępności „Rp”, informuję, że Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna czyni starania dotyczące możliwości złożenia dużego (grupowego) zamówienia na druk w drukarni, co powinno obniżyć koszty druku jednostkowego. Zainteresowanych lekarzy weterynarii, którzy mają już przydzielone numery i chcieliby wydrukować w/w recepty prosimy o zgłaszanie takiej chęci do biura DIL-Wet. (wyłącznie mailowo: imię, nazwisko i numer PWZ). Informacje o liczbie chętnych pozwolą oszacować koszt druku, o czym będziemy Państwa informować.

Jednocześnie chciałbym poinformować, że planowane jest kolejne szkolenie dotyczące wystawiania recept, tym razem ze szczególnym uwzględnieniem leków z grup P i N. O szczegółach poinformujemy wkrótce.

Z poważaniem, dr Wojciech Hildebrand   Prezes Rady DIL-Wet.