Szanowni Państwo. Koleżanki i Koledzy.

W związku z brakami w wielu rejonach wyborczych tylko pojedynczych głosów do wymaganego kworum zwracam się z gorąca prośbą do osób, które jeszcze nie przesłały listu ze swoim głosem o dostarczenie go do siedziby DIL-Wet. najpóźniej do 3 września 2021 r. Przesłanie koperty bez zaznaczonego na liście kandydata (jeśli dany członek rejonu wyborczego nie popiera żadnego z nich) jest również głosem liczonym do kworum. Przypominam, że jeżeli w wyżej wskazanym terminie w danym rejonie wyborczym, w wyborach delegatów na Zjazd DIL-Wet., weźmie udział mniej niż połowa członków tego rejonu, ustalony zostanie drugi, ostateczny termin wyborów – z zachowaniem i powtórzeniem pełnej procedury. 

dr n. wet. Wojciech Hildebrand

Prezes Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej