Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z Posiedzenia Członków Rady DIL-Wet i benefisu dr. Jerzego Borowca.

Sprawozdanie z Posiedzenia Członków Rady DIL-Wet i benefisu dr.Jerzego Borowca