Z zalecenia KRL-W przedstawiam stanowisko POLPROWET: dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu weterynaryjnego produktu leczniczego.

Stanowisko POLPROWET

 

Prezes Rady DIL-Wet
(-) lek. wet. Dariusz Jackowski