Uprzejmie informujemy, że pierwszy raz w historii działalności dolnośląskiego samorządu lekarsko-weterynaryjnego, XXIV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej nie był prawomocny do podejmowania decyzji z powodu braku kworum.
 
W najbliższym czasie Rada podejmie uchwałę w sprawie trybu i daty kolejnego terminu Zjazdu o czym niezwłocznie zostaną powiadomieni delegaci i członkowie Izby. Prosimy śledzić komunikaty w tej sprawie.
 
Jednocześnie przypominamy o art. 11 pkt. 2 KODEKSU ETYKI LEKARZA WETERYNARII, który brzmi:
"Powinnością lekarza weterynarii jest aktywne uczestnictwo w działalności samorządu zawodowego".

MATERIAŁY ZJAZDOWE