Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że dnia 06.03.2023 r. przeżywszy 94 lata zmarł

ŚP.

dr n. wet. Józef Szyńkarczuk

 

założyciel i wieloletni Prezes Koła Seniorów DIL-Wet.,

wyróżniony w 2004 r. przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną

Odznaką Honorową „MERITUS – zasłużony dla samorządu lekarsko-weterynaryjnego”.

 

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona dnia 10 marca 2023 r. o godz. 10:30

w kaplicy przy parafii św. Franciszka z Asyżu przy ul. Borowskiej 174.

Bezpośrednio po mszy św. nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu parafialnym Skowronia Góra.

 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego składają Prezes, Rada i Członkowie Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu.