Uprzejmie informujemy, że z powodu posiedzenia Rady DIL-Wet.
w dniu 18.05.2023 roku (czwartek)
biuro Izby czynne będzie
w godz. 09:00 – 11:00.