W związku ze złożeniem przez Prezesa Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lek.wet. Dariusza Jackowskiego mandatu delegata na Zjazd Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz rezygnacji z pełnionej funkcji, Rada Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wyznaczyła dr. n. wet. Wojciecha Hildebranda do funkcji pełniącego obowiązki Prezesa Rady, do czasu wyboru nowego Prezesa Rady Dolnośląskiej Izby lekarsko-Weterynaryjnej.