Uprzejmie przypominamy, że w dniu 9 grudnia mija termin na potwierdzenie uczestnictwa w uroczystym wręczeniu dyplomów prawa wykonywania zawodu, które odbędzie się

dnia 18 grudnia 2019 r. o godz. 17:00 w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym w Pawłowicach przy ul. Pawłowickiej 87/89, 101 we Wrocławiu

(zaproszenia zostały wysłane pocztą do wszystkich absolwentów wpisanych do rejestru członków DIL-Wet. w ostatnim roku).

Brak potwierdzenia skutkuje nieprzygotowaniem dokumentów na uroczystość.

 

Jednocześnie informujemy, że dyplomy będzie można odebrać również w późniejszym terminie w biurze Izby - osobiście lub przez wskazaną osobę, po wcześniejszym umówieniu się.

Jestem lekarzem weterynarii z Łodzi.

Zaginął mój pies rasy COCKER SPANIEL ma na imię LULU, wiek 5 LAT.

Proszę lekarzy weterynarii o zwracanie uwagi na nowo przyjęte psy tej rasy oraz sprawdzanie nr CHIP, który aktualnie jest zarejestrowany jako zaginiony.

Numer CHIP: 616246000002240

PROSZĘ O POMOC !!!

Z góry dziękuję,

KATARZYNA SZULC

Zdjęcie LULU:

zagniony pies rasy Cocker Spaniel

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej istniej możliwość rezygnacji z papierowej wersji kwartalnika Biuletynu DIL-Wet.

Rezygnacja jest możliwa na pisemny wniosek lekarza weterynarii (e-mail, poczta tradycyjna) złożony w biurze Izby Dolnośląskiej. Rezygnacja nie wiąże się z obniżeniem wysokości składki członkowskiej.

Uprzejmie informujemy, że najbliższy Zjazd Lekarzy Weterynarii Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we Wrocławiu

odbędzie się dnia 19 kwietnia 2020 r.