Rada Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zaprasza na wykład lek. wet. Jacka Mrowca pt. "Wyznaczanie terminu inseminacji i ocena gotowości krowy do krycia", który odbędzie się 15.04.2019 r. (poniedziałek) o godzinie 8:00 w sali nr 2 Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pl Grunwaldzki 49.

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 2 sierpnia 2019, zmarł

Ś.P. prof. dr hab. Stanisław Raułuszkiewicz

nauczyciel akademicki, od 1953 roku, w Katedrze Patologii Rozrodu i Kliniki Położniczej Wydziału Weterynaryjnego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Wychowawca i mentor wielu pokoleń lekarzy weterynarii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Przewodniczący Sekcji Rozrodu Zwierząt i Sztucznego Unasienniania  PTNW, przewodniczący Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Genetycznego. Członek Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.  Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, wyróżniony nagrodą Ministra i licznymi nagrodami Rektora.

Odszedł od nas zasłużony i wyjątkowo życzliwy Profesor, lubiany przez studentów i pracowników Wydziału i Uczelni.

Ceremonia pożegnalna odbędzie się  w piątek 9 sierpnia 2019 roku o godz. 11:00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

W załączeniu przekazuję informację przygotowaną przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu dotyczącą sposobów postępowania z padłymi zwierzętami domowymi. Informacja ta została również przekazana do Powiatowych Lekarzy Weterynarii woj. dolnośląskiego oraz umieszczona na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu.

informacja DWLW

 

W podsumowaniu załączonych informacji znajdują się następujące wnioski końcowe: "

Reasumując właściciel padłego/uśpionego zwierzęcia ma następujące drogi postępowania:

- przekazać zwierzę do firmy transportującej uboczne produkty zwierzęce,

- przekazać zwierzę do zakładu pośredniego (np. zakładu gospodarki komunalnej, schroniska),

- pozostawić zwierzę w lecznicy, która dysponuje możliwością czasowego przechowania zwłok, które następnie odbiera uprawniony podmiot,

- umieścić zwierzę na grzebowisku (cmentarzu) dla zwierząt."

oraz przydatne linki.

W związku z okresem wakacyjnym i wzmożonym ruchem osób podróżujących ze zwierzętami, Główny Inspektorat Weterynarii wystosował pismo informujące o przepisach i zasadach przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących w krajach Unii Europejskiej.

Komunikat GLW przemieszczanie zwierzat domowych

Podrozowanie ze zwierzetami