Poszukuję nauczycieli do prowadzenia przedmiotu anatomia i fizjologia zwierząt ( jedna osoba) oraz chów zwierząt ( dwie osoby).

Liczba godzin zajęć lekcyjnych z anatomii zwierząt to: 10 z tego 2 godziny zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych, a chowu zwierząt 13 z tego 3 godziny zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć. praktycznych.

Elżbieta Pawlik- Baraniec

Dyrektor

Technikum Nr18

ul. Ślężna 2-24

53-302 Wrocław

tel. kontaktowy 668202173