Poniżej prezentujemy ofertę pracy przesłaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze.