Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko starszego technika

w Katedrze Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich

https://bip.upwr.edu.pl/ogloszenia/praca-na-upwr/pozostale-oferty-pracy/starszy-technik-w-katedrze-rozrodu-z-klinika-zwierzat-gospodarskich-na-12-etatu-344.html